Hệ thống khảo sát hồi âm đa tia tần số 30 kHz

– Hệ thống là sự tổ hợp tối ưu hóa các tính năng về dải đo, độ phân giải cao và tính cơ động, bao gồm 4 cấu phần chính: Mảng phát biến năng (transmit transducer); Mảng thu biến năng (receive transducer); Bộ thu phát (transceiver unit) và bộ điều khiển (operator unit).