Hệ thống đo trọng lực biển

–  Hệ thống đo trọng lực sử dụng loại con quay hồi chuyển sợi quang ở trạng thái rắn. Loại thiết bị này có độ nhạy cao, sử dụng trực tiếp tín hiệu đầu ra dưới dạng kỹ thuật số.
–  Nâng cấp hệ thống điều khiển kỹ thuật số: ghi nhận dữ liệu và hệ thống giám sát hoạt động với độ tin cậy cao.
–  Công nghệ vòng trượt mới (slip ring) trên khớp các-đăng (Gimbal) giúp bệ nền (platform) hoạt động ổn định, bền và tin cậy hơn.