Hệ thống đo địa chấn đa kênh phân giải cao

Là hệ thống tích hợp mở rộng với hệ thống  Máy đo sâu hồi âm đa tia vùng nước sâu trên tàu để nâng cao khả năng hoạt động cho toàn bộ hệ thống khảo sát đáy biển. Thiết bị tận dụng mảng thu biến năng hydrophone dải rộng (wideband) của máy hồi âm đa tia vùng nước sâu (dải 7000m), kết hợp với mảng phát biến năng tần số thấp từ 2.5 đến 6.5 kHz để nhận diện, mô tả đặc điểm và đo mặt cắt của lớp trầm tích hoặc lớp đá ở dưới đáy biển.