Hệ thống định vị thủy âm

Hoạt động theo phương pháp định vị thủy âm đường đáy siêu ngắn (USBL), bao gồm các cấu phần chính: bộ điều khiển với phần mềm APOS (Acoustic Position Operator Station), bộ thu phát, transducer dạng khối cầu, bộ cố định transducer vào thân tàu, và các bộ phát đáp.