FluoroProbe – Thiết bị quan trắc, định lượng các nhóm tảo theo độ sâu mong muốn

Model: BG0035.0000

Manufacturer: bbe Moldaenke GmbH

Made in Germany

  • Quan tắc, cảnh báo sớm hiện tượng tảo nở hoa, thủy triều đỏ ở sống hồ, đập, luồng nước biển
  • Quan trắc, đánh giá môi trường – hệ sinh thái, môi trường nuôi trồng thủy hải sản
  • Đo đạc chlorophyll và các sắc tố khác như phycoccyanine và phycoerythrine, flucoxanthine và peridinine
  • Đo đạc phân bố tảo
  • Nghiên cứu thủy học, hải dương học
  • Nghiên cứu khoa học và giáo dục