ESPion, đầu đo Langmuir để đo đạc các đặc tính Plasma

Được đo lường và báo cáo tự động, cung cấp thông tin phản hồi nhanh chóng và chính xác, cần thiết cho quá trình xử lý vật liệu trên cơ sở plasma.
Được đóng gói cùng những tính năng công nghiệp đầu tiên như: phần mềm kiểm soát mạch thời gian cho các phép đo thời gian trong plasma xung động, nhờ đó mà ESPion trở thành sự lựa chọn sáng giá cho nghiên cứu khoa học và công nghiệp.