EQS SIMS Analyser, SIMS linh động dễ dàng gắn vào hệ thống để phân tích các ion +ve và -ve thứ cấp từ mẫu rắn

Hệ thống máy khối phổ ion thứ cấp kết hợp máy phân tích SIMS nổi bật với các tính năng:

  • Bộ đếm ion xung động độ nhạy cao với dải động học lên đến 7 decade
  • Tối thiểu hóa sự nhiễu loạn đường bay của ion, ổn định đường truyền ion tại tất cả các mức năng lượng
  • Bộ ba tứ cực lọc, với tùy chọn khối lượng lên 2500 amu, áp kế từ Penning, và khóa liên động bảo vệ quá áp.
    Nhiều lựa chọn bơm khác nhau phù hợp với các môi trường ở điều kiện áp suất cao, Phần mềm làm việc Massoft được điều khiển thông qua các kết nối RS232, RS485 hay mạng LAN Ethernet tối ưu hóa quá trình nghiên cứu của người sử dụng.