Đầu đo vận tốc âm thanh

– Là sensor đo vận tốc âm thanh kỹ thuật số hiện đại sử dụng công nghệ “time of flight” để cung cấp dữ liệu với độ nhiễu thấp nhất, độ chính xác cao, độ phân giải vận tốc âm thanh tốt nhất. Cho thời gian đáp ứng tức thời, phép đo kỹ thuật số hoàn toàn tuyến tính, cho dự đoán hiệu suất trong mọi điều kiện.
– Số liệu đầu ra yêu cầu tương thích và kết nối tốt với hệ thống thu nhận, xử lý và hiển thị số liệu của máy định vị vệ tinh trên tàu để đảm bảo các thiết bị đo đạc biển, vẽ bản đồ biển trên tàu hoạt động đúng và hiệu quả.
– Công tác lắp đặt, vận hành thử nghiệm, chuyển giao và đào tạo cả hệ thống thiết vị của các chuyên gia, kỹ sư từ chính hãng sản xuất và đơn vị cung cấp.