Đầu đo vận tốc âm thanh theo độ sâu

– Là sensor đo vận tốc âm thanh có độ chính xác nhất hiện nay, tích hợp cảm biến áp suất với độ chính xác ±0.01%, với công nghệ lấy mẫu đồng bộ để đảm bảo rằng tất cả các cảm biến bao gồm đều lấy mẫu ở cùng một điểm chính xác.
– Số liệu đầu ra yêu cầu tương thích và kết nối tốt với hệ thống thu nhận, xử lý và hiển thị số liệu của máy định vị vệ tinh trên tàu để đảm bảo các thiết bị đo đạc biển, vẽ bản đồ biển trên tàu hoạt động đúng và hiệu quả.
– Công tác lắp đặt, vận hành thử nghiệm, chuyển giao và đào tạo cả hệ thống thiết vị của các chuyên gia, kỹ sư từ chính hãng sản xuất và đơn vị cung cấp