Chuỗi đo đạc đa thông số trên dây neo

  • Tính linh hoạt cao: có thể cài đặt tới 25 nút đo ở các tầng nước với các thông số tùy chọn
  • Khách hàng tùy chọn vị trí kết nối
  • Gá đỡ chắc chắn, an toàn với thiết kế động lực học
  • Mỗi vị trí kết nối có thể gắn được 2 sensor
  • Lên đến 300m dây cáp
  • Nhu cầu bảo trì thấp