Cảm biến tầm nhìn xa FS11

Model: FS11

Hãng SX: Vaisala – Phần Lan

Cảm biến khả năng hiển thị FS11 được thiết kế cho hầu hết các các ứng dụng yêu cầu về thời tiết, chẳng hạn như hình ảnh đường băng phạm vi (RVR), khả năng hiển thị hàng không và khái quát. Nó cung cấp sự kết hợp tối ưu của độ chính xác tốt nhất, độ tin cậy cao nhất, phạm vi đo lường rộng và nhu cầu bảo trì thấp