Cảm biến đo Tốc độ gió và Hướng gió

Model: WXT530 series 

Hãng SX: Vaisala – Phần Lan

• Thiết kế hình tam giác đảm bảo
dữ liệu sẵn có tuyệt vời
• Không cần bảo trì, không cần di chuyển
các bộ phận
• Có sẵn hệ thống sưởi tùy chọn
• Nhỏ gọn, bền và mạnh mẽ
• Sự tiêu thụ ít điện năng
• Vỏ IP66 với bộ gắn
• đầu ra mA phù hợp cho công nghiệp
các ứng dụng
• Hiệu quả về chi phí
• Gió được công nhận tùy chọn
hiệu chuẩn (MEASNET) có sẵn