Cảm biến đo tầm nhìn xa và tình hình thời tiết hiện tại

Model: PWD52

Hãng SX: Vaisala – Phần Lan

Mạng lưới quan sát tự động cần để hoạt động với độ tin cậy tối đa. Hệ thống quan sát hàng hải và hàng không cần phải hoạt động trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt các điều kiện. Các viện khí tượng phải đối mặt năng suất thách thức và các yêu cầu thực hiện. Cảm biến đo tầm nhìn xa và tình hình thời tiết hiện tại Vaisala  PWD52 đáp ứng những nhu cầu này với sự kết hợp của mạnh mẽ, đáng tin cậy, linh hoạt và độ tin cậy.