Cảm biến đo sóng và thủy triều

Model: 5218/5218R

Manufacturer: AANDERAA

Made in Nauy

  • Đo áp suất, mực triều, áp suất triều
  • Đo nhiệt độ môi trường nước
  • Giám sát chiều cao sóng có nghĩa, độ cao sóng cực đại, chu kì sóng trung bình