Cảm biến đo độ đục

Model: 4296

Manufacturer: AANDERAA

Made in Nauy

• Cảm biến thông minh để tích hợp dễ dàng với SeaGuard và SmartGuard
• Đọc trực tiếp các thông số kỹ thuật, hiệu chuẩn đa điểm tại nhà máy
• Nhập dữ liệu tham chiếu theo địa điểm cụ thể để nhận giá trị tuyệt đối tính bằng mg/l
• Sự tiêu thụ ít điện năng
• Chắc chắn và bền bỉ với nhu cầu bảo trì thấp
• Định dạng đầu ra AiCaP CANbus, RS-232
• Có sẵn ở 3 phạm vi độ sâu, 300, 3000 và 6000 mét