Cảm biến chuyển động

– Thiết bị sử dụng sensor quán tính ở thể rắn, cấu trúc cơ điện MRU gồm 3 con quay hồi chuyển đo vận tốc góc (rate gryo) và máy đo gia tốc tuyến tính cho kết quả ổn định với độ chính xác cao.
– Giao thức dữ liệu được sự dụng phổ biến bởi các hệ thống hồi âm đa chùm tia.  Giao thức kĩ thuật số I/O cho nhiều người trên tàu cùng thu nhận và sử dụng dữ liệu. Giao thức đầu ra sử dụng cho các thiết bị khảo sát trên tàu: có sẵn 2 đường dây nối tiếp và Enthernet/UDP.
– Số liệu đầu ra yêu cầu tương thích và kết nối tốt với hệ thống thu nhận, xử lý và hiển thị số liệu của máy định vị vệ tinh trên tàu để đảm bảo các thiết bị đo đạc biển, vẽ bản đồ biển trên tàu hoạt động đúng và hiệu quả.
– Công tác lắp đặt, vận hành thử nghiệm, chuyển giao và đào tạo cả hệ thống thiết vị của các chuyên gia, kỹ sư từ chính hãng sản xuất và đơn vị cung cấp.