Bộ thiết bị đo dòng chảy, sóng và thủy triều

Bộ thiết bị đo dòng chảy, sóng và thủy triều
Là thiết bị đo các yếu tố: Hướng sóng, độ cao sóng, tốc độ dòng chảy, thuỷ triều, nhiệt độ nước biển tự ghi. Ứng dụng: thả đo đạc tại một điểm cố định trên biển, thu thiết bị sau mỗi khoảng thời gian nhất định để thu thập và phân tích số liệu. Thiết bị có sẵn khả năng mở rộng lắp đặt thêm các sensor đo nhiều thông số hải văn môi trường, thêm các phụ kiện, tùy chọn để truyền tất số liệu đo thời gian thực.