Bộ thiết bị DLS-1 Phân tích khí dư

 • Chẩn đoán chân không
 • Phân tích sự ô nhiễm
 • Phát hiện rò rỉ
 • Sản xuất chất bán dẫn
 • Phân tích quá trình chân không.
 • Kiểm soát vòng lặp khép kín phún xạ phản ứng
 • Giám sát lò nung chân không
 • Các nghiên cứu chùm phân tử
 • Khoa học bề mặt UHV/XHV
  + UHV TPD