BenthoTorch – Thiết bị phân tích định lượng tảo bám đáy (Phytobenthos)

Mã sản phẩm: BG0367.0000
Hãng sản xuất: bbe Moldaenke GmbH
Xuất xứ: Đức
Thiết bị Bentho Torch có các đặc tính nổi trội như:
  • Xác định đồng thời hàm lượng tảo lục, tảo lam
  • Không cần chuẩn bị mẫu
  • Cho kết quả ngay lập tức
  • Kết quả hiển thị trên thiết bị, và lưu trữ trong bộ nhớ trong
  • Tích hợp định vị GPS