Home / Phụ kiện / Bộ phân tích tổng nitrogen (TNb)

Bộ phân tích tổng nitrogen (TNb)

This post is also available in: enEnglish

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ

Bộ phân tích TNb được tích hợp vào thiết bị phân tích TOC, cho phép đo lường trực tiếp hàm lượng TNb trong mẫu nước bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ cao cho phân tích hiệu quả, đặc biệt là các mẫu có nền (sample matrices) phức tạp như nước lợ hoặc mẫu có nhiều hạt rắn lơ lửng,…

  • Thời gian phân tích (10 – 15 phút) nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl (2 – 3 giờ).
  • Loại trừ việc phải sử dụng và làm phát sinh các hóa chất độc hại như phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl.
  • Có thể phân tích đồng thời TNb với TOC hoặc phân tích độc lập.
  • Phương pháp định lượng: định lượng khí NO bằng cảm biến điện hóa.
  • Dải đo: 100 ppb – 1000 ppm.
  • Sai số lặp lại: 3% RSD hoặc ±25 ppb
  • Nguồn điện: cung cấp từ máy phân tích TOC.

Check Also

MultiLab IDS 4320 Conductivity and Temperature Sensor

This post is also available in: EnglishIDS 4320 digital conductivity/temperature probe for the YSI MultiLab. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *