KHÁI QUÁT VỀ LĨNH VỰC ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI

Mặc dù tâm điểm của ngành công nghiệp gió ngoài khơi theo truyền thống là ở Châu Âu, Châu Á hiện đang nhanh chóng nổi lên như một trung tâm năng lượng gió mới. Việt Nam được coi là một trong những điểm đến đầu tư hàng đầu cho các tập đoàn phát triển gió ngoài khơi lớn của thế giới. Tính đến tháng 2 năm 2020, Việt Nam có khoảng 400 MW trang trại điện gió đang hoạt động, trong đó gió ngoài khơi chiếm 32% tổng công suất. Ngoài ra, khoảng 900 MW công suất điện gió ở Việt Nam đang được xây dựng, trong đó điện gió ngoài khơi chiếm 43% tổng công suất 1.

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và công bố công suất các dự án điện gió khoảng 11,7GW, trong đó điện gió ngoài khơi khoảng 8,9GW, chiếm 76% tổng công suất 1 . Chính phủ Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện, là 32% (15% không bao gồm thủy điện) vào năm 2030 và 43% (33% không bao gồm thủy điện) vào năm 2050 1 . Bên cạnh đó, chính phủ đã áp dụng các chính sách hấp dẫn để khuyến khích cả đầu tư quốc tế và địa phương nhằm tăng trưởng dài hạn vào năng lượng gió ngoài khơi.

Cũng như trong ngành Dầu khí ngoài khơi, các dự án trang trại gió ngoài khơi (OWF) yêu cầu dữ liệu khí tượng hải văn chính xác và đầy đủ trong suốt vòng đời của dự án giúp hỗ trợ đánh giá hiệu suất năng lượng, thiết kế kỹ thuật và các yêu cầu an toàn trong quá trình vận hành. Bão và các hình thái thời tiết cực đoan khác gây ra rủi ro đáng kể cho cơ sở hạ tầng và an toàn lao động trên biển. Việt Nam hứng chịu nhiều cơn bão lớn mỗi năm. Do đó, điều rất quan trọng đối với công tác thiết kế và vận hành trang trại điện gió ngoài khơi là sự hiểu biết thấu đáo, có đầy đủ và liên tục các số liệu khí tượng hải văn để có thể đưa ra các kế hoạch ứng phó kịp thời với các rủi ro về thiên tai, môi trường

Sản phẩm sử được sử dụng

Case study

Giải pháp giám sát Khí tượng thủy văn và Hải dương học cho trang trại điện gió gần bờ và ngoài khơi

Hệ thống quan trắc khí tượng hải văn phổ biến được sử dụng trong các trang trại điện gió gần bờ/ngoài khơi thường bao gồm các cấu thành chính như sau

Xem thêm