Thiết bị đo Độ dẫn, Nhiệt độ, Độ mặn, TDS Pro30

YSI Pro30 cung cấp cho người dùng giải pháp đo Độ mặn, Độ dẫn, Nhiệt độ và TDS, ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản và tưới tiêu cây trồng. Số liệu của thiết bị này cũng có thể sử dụng để cảnh báo xâm nhập mặn.

REECOTECH với mong muốn trình bày, chia sẻ tới quý khách hàng sản phẩm trên thông qua video dưới đây.