Trang ChủGiải PhápPhao quan trắc tự động giám sát liên tục và truyền số liệu thời gian thực các thông số môi trường nước trong quá trình nạo vét, nhận chìm

Giám sát liên tục thông số độ đục/TSS và truyền dữ liệu thời gian thực, gửi cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng cho chủ đầu tư.

Tại sao phải giám sát độ đục/TSS (*)?

  • Cung cấp cho chủ đầu tư, cơ quan quản lý giá trị độ đục/TSS của môi trường trong suốt quá trình thi công, cảnh báo kịp thời khi giá trị vượt ngưỡng cho phép.
  • Cài đặt báo động để thông báo cho kỹ sư vận hành nạo vét và nhà quản lý bằng email hoặc SMS
  • Tuân thủ quy định về môi trường, tránh những phỏng đoán sai dẫn đến chịu phạt và dự án bị trì hoãn không đáng có.
Phần mềm cấu hình hệ thống và truyền số liệu real-time

 

Hệ thống phao: Tích hợp các thiết bị giám sát chất lượng nước

👉 Hệ thống phao quan trắc tự động được lắp đặt đo đạc tại vị địa nạo vét/ nhận chìm.

👉 Công ty Reecotech cung cấp hệ thống phao đa dạng với các tùy chọn truyền dữ liệu không dây và lưu trữ web.

Các hệ thống phao tùy chọn lắp đặt tùy theo điều kiện khí tượng, thủy hải văn tại địa điểm quan trắc.

(*) Theo Nghị định số 40/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Nghị định ngày 15/5/2018 và số 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa ngày 28 tháng 11 năm 2018.