Nuôi trồng thuỷ hải sản

Những năm gần đây, ngành nuôi biển tại Việt Nam phát triển nhanh cả quy mô và sản lượng, mang lại giá trị kinh tế cao. Với đặc điểm nuôi biển sử dụng các hệ thống lồng nuôi mở, môi trường nuôi chính là môi trường tự nhiên. Do đó, các yếu tố môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp và quyết định phần lớn mức độ thành công của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài lựa chọn vùng nuôi có chất lượng tốt, phù hợp với loài nuôi, việc đầu tư, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong quan trắc, giám sát chât lượng nước, các thông số thủy hải văn trong nuôi biển là hết sức cần thiết

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO (reecotech.com.vn) tự hào là đơn vị hàng đầu về đo đạc giám sát Thủy hải văn và chất lượng môi trường, cung cấp các giải pháp giúp người nuôi biển tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố môi trường:

Giải pháp quan trắc, giám sát liên tục chất lượng nước và các thông số thủy hải văn truyền số liệu online;

Giải pháp giám sát chất lượng nước và cho ăn tự động trong vận chuyển cá sống;

Giải pháp khảo sát, kiểm tra lồng lưới bằng robot lặn điều khiển trên bờ – VideoRay ROV;

Sản phẩm sử được sử dụng

Case study

Giải pháp giám sát liên tục oxy hòa tan (DO) – Đìa (vuông) Nuôi thuỷ sản

Giám sát vàđiều khiển tự động guồng quạt nước tạo oxy trong ao tôm giúp giảm 30% chi phí điện năng.

Xem thêm
Giải pháp đo đạc, giám sát chất lượng nước và thủy hải văn trong nuôi biển

Giám sát liên tục nhiều thông số như sóng, dòng chảy, mức Oxy hòa tan, độ mặn, nhiệt độ, chất rắn lơ lửng,…giúp nhà đầu tư/ quản lý đưa ra quyết định kịp thời, chính xác, giảm thiểu rủi ro bởi tác động môi trường gây nên

Xem thêm