Thiết bị lấy mẫu tự động

Thiết bị lấy mẫu tự động

Thiết bị lấy mẫu tự động ProSample là một phát triển mới của  YSI,  với 02 lựa chọn là ProSample P và ProSample PM được thiết kế độc đáo, công nghệ vượt trội giúp các công tác thu lấy mẫu được diễn ra theo đúng quy định với quy trình tối ưu …

Xem thêm