Thiết bị đo đạc

Thiết bị đo lưu lượng dạng cơ học

Đo lượng nước lọc qua các thiết bị bắt mẫu thủy sinh Thiết bị đo lưu lượng Hydro-Bios dạng cơ học có 2 phiên bản: Phiên bản đo lưu lượng có cữ chặn lùi (back-run stop) dùng với các thiết bị vận hành theo phương dọc (để tránh các sai …

Xem thêm