Thiết bị bắt mẫu phiêu sinh vật

Lưới Bongo

Hệ hai lưới rê tròn bắt mẫu hải dương theo phương kéo ngang hoặc xiên Cấu trúc vòng kép của lưới Bongo giúp tránh được sự xáo trộn gây ra do dây căng gắn ngay phía trước miệng lưới, đồng thời cho phép các nhà nghiên cứu lấy mẫu đồng …

Xem thêm

Lưới rê tròn CalCOFI

Lưới bắt mẫu hải dương theo phương kéo ngang hoặc xiên Thiết bị được chế tạo dựa theo thiết kế của tổ chức CalCOFI (California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations). Lưới vét tròn CalCOFI là thiết bị bắt mẫu thủy sinh tiêu chuẩn không có chức năng đóng hoặc mở trong …

Xem thêm

Thiết bị bắt mẫu WP2

Lưới bắt mẫu hải dương loại nhỏ – đóng được vận hành theo phương thẳng đứng Thiết bị bắt mẫu WP2 được chế tạo theo thiết kế của nhóm công tác 2 – UNESCO (UNESCO Working Party 2). Thiết bị vận hành theo phương thẳng đứng, đóng được qua cơ …

Xem thêm

Thiết bị bắt mẫu Nansen

Lưới bắt mẫu hải dương dạng đóng được vận hành theo phương thẳng đứng Thiết bị bắt mẫu Nansen là dạng lưới bắt mẫu đóng được qua cơ chế kích hoạt đóng bằng con chuyển (messenger). Cấu tạo chính gồm vòng thép không gỉ chuyên dụng, đường kính 70 cm …

Xem thêm