Quan trắc độc chất

BBE Moldaenke GmbH là hãng sản xuất các thiết bị quan trắc sinh học (biomonitors) hàng đầu thế giới hiện nay. Các thiết bị xác định độc tố của hãng quan trắc và phát hiện hầu hết các chất độc hại hiện có trong môi trường nước, ví dụ: thuốc trừ sâu, diệt côn trùng (insecticides), thuốc bảo vệ thực vật (pesticides), chất độc gây loạn thần kinh (neurotoxins), thuốc diệt cỏ (herbicides) và kim loại nặng(heavy metals). Thiết bị quan sát, ghi nhận và phân tích các kiểu (patterns) hành vi phức tạp các sinh vật thủy sinh như cá, rận nước (daphnia)hoặc là sự ức chế trong hoạt động tổng hợp quang của tảo (algae) đối với sự thay đổi chất lượng của mẫu nước khảo sát. Do các sinh vật này được quan sát, phân tích trong không gian kín tích hợp máy tính và dữ liệu liên tục được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu qua nhiều ngày, nhiều tuần mà không cần sự giám sát của con người nên giảm đượt rất nhiều chi phí nhân lực. Các thiết bị cực kỳ nhạy, dễ sử dụng và cần ít chi phí bảo dưỡng, vận hành.