Đo đạc – phân tích trong PTN

TruLab pH 1310P

Laboratory Instrument for pH, mV (ORP) and temperature.Perform accurate lab pH, mV (ORP) and temperature measurements with the YSI 1310 and 1310P with printer. EPA approved for drinking water and wastewater compliance reporting of pH The YSI TruLab line includes the 1110 (single channel), 1310 and 1310P (single channel) and 1320 …

Xem thêm

TruLab 1320 pH/ISE

Measure pH, ORP, and ion activity with the TruLab 1320 dual channel instrument by choosing from our wide selection of electrodes. The YSI TruLab line includes the 1110 (single channel), 1310 and 1310P (single channel) and 1320 and 1320P (dual channel) instruments providing easy-to-use and calibrate instruments ideal for the …

Xem thêm

YSI MultiLab 4010-3

Thiết bị đa thông số để bàn kênh ba Thiết bị phòng thí nghiệm để đo pH, ORP, độ dẫn diện, BOD và hoạt tính ion Kết nối các cảm biến IDS kỹ thuật số với MultiLab 4010-2 để đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD trong bất kỳ …

Xem thêm

MultiLab 4010-2

Thiết bị phòng thí nghiệm để đo pH, ORP, độ dẫn diện, BOD và hoạt tính ion Kết nối các cảm biến IDS kỹ thuật số với MultiLab 4010-2 để đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD trong bất kỳ hợp chất nào. Điện cực chọn ion (ISEs) cũng có …

Xem thêm

MultiLab 4010-1

Kết nối các cảm biến IDS kỹ thuật số với MultiLab 4010-1 để đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD. Dòng YSI MultiLab gồm có các thiết bị đo 4010-1 (single channel), 4010-2 (dual channel) và 4010-3 (three channel)  dễ sử dụng và hiệu chuẩn vận hành bằng menu hướng dẫn chi …

Xem thêm

MultiLab 4010P-1

Laboratory instrument for DO/BOD, pH, ORP, and conductivity measurement. EPA approved for drinking water and wastewater compliance reporting. Connect digital IDS sensors to the MultiLab 4010-1 for the measurement of DO/BOD, pH, ORP, and conductivity. Data can be printed from the instrument via the optional integrated printer (4010P-1). Instrument Only. …

Xem thêm

MultiLab IDS Kit

Dòng YSI MultiLab gồm có các thiết bị đo 4010-1 (kênh đơn), 4010-2 (kênh đôi) và 4010-3 (kênh ba) dễ sử dụng và hiệu chuẩn vận hành bằng menu hướng dẫn chi tiết lý tưởng cho phòng thí nghiệm 626570 Bộ 626570 MultiLab BOD Lab: MultiLab 4010-1 và đầu dò OBOD 626571 Bộ 626571 MultiLab Advanced BOD …

Xem thêm

TruLab pH 1310

The YSI TruLab line includes the 1110 (single channel), 1310 and 1310P (single channel) and 1320 and 1320P (dual channel) instruments providing easy-to-use and calibrate instruments ideal for the laboratory. Measure pH, mV (ORP) and temperature accurately in the laboratory with the YSI pH 1310 or 1310P with built-in printer. The …

Xem thêm

TruLab pH 1110

Thiết bị phòng thí nghiệm để đo pH, mV (ORP) và nhiệt độ Đo chính xác các giá trị pH, mV (ORP) và nhiệt độ thí nghiệm với máy YSI 1110. TruLab 1110 pH/mV một kênh để bàn với giắc kết nối BNC và 2 giắc kết nối banana. Đi …

Xem thêm