Home / Sản Phẩm / Đo đạc, quan trắc Hải văn, Thủy văn, Môi trường / Đo đạc - khảo sát TNMT biển / Thiết bị Vật lý – Môi trường – Hải dương học

Thiết bị Vật lý – Môi trường – Hải dương học

Thiết bị cung cấp cho người sử dụng khả năng giám sát, quan trắc đồng thời, liên tục nhiều thông số môi trường nước biển, nước sông hồ trong thời gian dài. Thiết bị có khả năng cấu hình, tích hợp nhiều sensor đo khác nhau với khả năng tự ghi số liệu dài ngày và/hoặc truyền số liệu thời gian thực 24/7 về trạm trung tâm. Thiết bị có độ bền cao, độ sâu hoạt động lên đến 300 m, 3000 m hoặc 6000 m tùy theo yêu cầu ứng dụng cụ thể.

Thiết bị tự ghi và lưu trữ số liệu trên thẻ nhớ SD (2 GB). Các sensor đo giao tiếp với thiết bị platform thông qua giao thức CANbus (AiCaP), sử dụng XML (ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) cho khả năng kết nối – hoạt động ngay (plug and play). Các sensor đo được kết nối trực tiếp vào tấm kết nối đầu trên của thiết bị hoặc thông qua dây. Trong quá trình khởi động, các sensor đã kết nối với bus thông báo tính năng và đặc điểm với bộ ghi (datalogger). Bộ ghi sau đó tổ hợp thông tin và cung cấp cho người sử dụng khả năng cấu hình hệ thống.

Thiết bị có khả năng kết nối trực tiếp 06 sensor vào tấm kết nối đầu trên, 04 trong số các sensor này có thể là sensor có tín hiện đầu ra dạng analog (0 – 5V). Dữ liệu đo đạc được hiển thị, phân tích dễ dàng bằng các phần mềm, với các giải pháp truyền số liệu thời gian thực.
Trong các ứng dụng triển khai (thả ngoài hiện trường) thời gian dài, thiết bị sử dụng 02 bộ pin, với giao thức chuẩn AiCap CANbus giúp tiêu thụ năng lượng thấp. Năng lượng pin đủ cho thiết bị hoạt động liên tục đến 2 năm, với khoảng đo mỗi 30 phút. Phương pháp lắp đặt, triền khai thiết bị đa dạng gồm: chuỗi đo đạc trên dây neo (In-line string mooring), khung neo đáy (Fixed bottom frame mooring), phao đo (Buoy deployment).