Đo đạc các thông số Hải dương

Sensor đo oxy hòa tan

Sensor dựa trên nguyên tắc đo quang học, có khả năng đo ổn định lâu dài trong thời gian lên đến hơn 1 năm mà không cần hiệu chỉnh lại. Nhu cầu bảo trì trong quá trình sử dụng rất thấp. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng, không …

Xem thêm

Trạm Đo Mặn

Trạm đo mặn truyền số liệu thời gian thực gồm các phần: 1. Thiết bị đo độ mặn. Chức năng: Đo độ mặn, nhiệt độ Sensor sử dụng công nghệ dòng cảm ứng cho kết quả ổn định. Áp suất nội không bao giờ vượt quá 1 bar nên sensor không …

Xem thêm

Sensor đo nhiệt độ

Là sensor thông minh dùng để đo nhiệt độ nước, được thiết kế để kết nối với Platform cũng như các hệ thống đo đạc khác (cổng kết nối RS-232). Khi được gắn vào Platform, sensor sẽ được nhận dạng và truyền dữ liệu tự động. Khi được gắn với …

Xem thêm