Phân tích khí

pQA – Máy khối phổ phân tích cầm tay

Chuyên dụng để phân tích khí hòa tan trong nước ngầm, nuôi cấy lên men, mẫu đất và các ứng dụng phân tích các khí hòa tan trong mẫu chất lỏng với khả năng phân tích ngay tại hiện trường. Thiết bị pQA của Hiden là một hệ thống khối …

Xem thêm

HPR 50, máy phân tích khí dành cho Diamond CVD

Một sản phẩm của Hiden Analytical Ltd., UK. Phân tích hàm lượng dưới ppm cho tất cả các thành phần có mặt hay thoát ra trong quá trình hình thành kim cương. + CVD + PECVD + Giám sát thời gian thực on-line/kiểm soát quá trình + Các nghiên cứu …

Xem thêm