Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Nghiên cứu màng mỏng và kỹ thuật bề mặt

Nghiên cứu màng mỏng và kỹ thuật bề mặt

EQS SIMS Analyser, SIMS linh động dễ dàng gắn vào hệ thống để phân tích các ion +ve và -ve thứ cấp từ mẫu rắn

EQS của Hiden là một hệ thống máy khối phổ ion thứ cấp gắn đầu dò SIMS, được tích hợp trong buồng khảo sát bề mặt UHV. Thiết bị là sự lựa chọn lý tưởng cho việc phân tích các ion dương và ion âm thứ cấp từ những mẫu …

Xem thêm

IDP – Phân tích tiểu phân trung hòa, gốc tự do và ion trong nghiên cứu giải hấp ở điều kiện UHV

Đầu dò giải hấp ion –  IDP (Ion Desorption Probe) của Hiden là máy khối phổ duy nhất cho phép phân tích năng lượng và khối lượng của ion, nguyên tử trung hòa và các gốc tự do trong quá trình khảo sát sự giải hấp  electron và photon kích …

Xem thêm

TPD Workstation, nghiên cứu giải hấp theo chương trình nhiệt độ ở điều kiện chân không siêu sâu

Hệ thống TPD (temperature programmed desorption) của Hiden là một hệ thống thí nghiệm hoàn chỉnh dành cho những khảo sát các quá trình giải hấp được lập trình theo nhiệt độ trong điều kiện chân không siêu cao – UHV, Bao gồm: + Máy khối phổ PIC 3F Hiden thu …

Xem thêm

SIMS Workstation, UHV SIMS phân tích bề mặt màng mỏng, khối phổ ion thứ cấp tĩnh, thành phần theo chiều sâu và hình ảnh

Sản phẩm của hãng Hiden Analytical Ltd., UK. (website: http://www.hidenanalytical.com) Phép trắc phổ khối ion thứ cấp (SIMS) là kỹ thuật phân tích bề mặt có độ nhạy cao nhất với giới hạn phát hiện nhiều nguyên tố đến hàm lượng ppb cùng khả năng phát hiện được tất cả các …

Xem thêm