Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Đo đạc và phân tích hấp phụ

Đo đạc và phân tích hấp phụ

RH 200

Thiết bị tạo hơi dung môi hữu cơ/độ ẩm điều khiển hoàn toàn tự động bằng máy tính cung cấp lượng chính xác hơi/độ ẩm trong dòng không khí hoặc N2, sử dụng cho các hệ thống thiết bị phân tích như: nhiễu xạ tia X, TGA, TMA,… Độ ẩm …

Xem thêm

HG 100

Thiết bị tạo hơi dung môi hữu cơ/độ ẩm cung cấp lượng chính xác hơi/độ ẩm trong dòng không khí hoặc N2, sử dụng cho các hệ thống thiết bị phân tích như Nhiễu xạ tia X, TGA, TMA, …Độ ẩm trong khoảng 2% – 95% RH phụ thuộc vào …

Xem thêm

IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng lượng, thiết kế riêng để phân tích hơi và khí hỗn hợp động lực với sự kết hợp chặt chẽ máy khối phổ

IGA – 200, Thiết bị phân tích quá trình hấp phụ bằng phương pháp trọng lượng, thiết kế riêng để phân tích hơi và khí hỗn hợp động lực với sự kết hợp chặt chẽ máy khối phổ. 

Xem thêm