Home / Sản Phẩm

Sản Phẩm

pQA – Máy khối phổ phân tích cầm tay

Chuyên dụng để phân tích khí hòa tan trong nước ngầm, nuôi cấy lên men, mẫu đất và các ứng dụng phân tích các khí hòa tan trong mẫu chất lỏng với khả năng phân tích ngay tại hiện trường. Thiết bị pQA của Hiden là một hệ thống khối …

Xem thêm