Home / Phụ kiện

Phụ kiện

Bộ phân tích tổng nitrogen (TNb)

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ Bộ phân tích TNb được tích hợp vào thiết bị phân tích TOC, cho phép đo lường trực tiếp hàm lượng TNb trong mẫu nước bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ cao cho phân tích hiệu quả, đặc biệt là các mẫu có …

Xem thêm

Bộ phân tích TOC trong mẫu rắn 1030S

Hãng sx: OI Analytical – Mỹ Hoạt động kết hợp với máy chính 1030W, cho phân tích hàm lượng TC và TOC trong mẫu rắn. Nhiệt độ buồng đốt: 500 – 900oC Dải đo: 0.05 – 50 mg Độ chính xác: ±10% Kích thước mẫu rắn: 50µg – 2g

Xem thêm

Bộ tiêm mẫu tự động 1088

  Hãng sx: OI Analytical – Mỹ Bộ tiêm mẫu tự động 88 vị trí. Có thể cấu hình để thực hiện quá trình acid hóa và tước khí loại bỏ carbon vô cơ (TIC) ngay trong autosampler để giảm thiểu thời gian phân tích TOC. Hỗ trợ khuấy từ …

Xem thêm

MultiLab IDS 4320 Conductivity and Temperature Sensor

IDS 4320 digital conductivity/temperature probe for the YSI MultiLab. Features a stainless steel body, 2-electrodes, and a 1.5 meter cable. The IDS 4320 probe is designed for ultra-pure water applications and cannot be calibrated by the user, although the probe is factory calibrated .

Xem thêm