Home / Giải pháp

Giải pháp

Giải pháp giám sát liên tục oxy hòa tan (DO) – điều khiển tự động guồng quạt nước tạo oxy trong ao tôm giúp giảm 30% chi phí điện năng

1.     Tầm quan trọng của DO và chi phí điện năng vận hành guồng quạt nước hoặc thiết bị sục khí trong nuôi tôm thâm canh Trong nuôi tôm, duy trì hàm lượng oxy hòa tan trên 4 mg/l (lý tưởng là 6-8mg/l)[1] tại các ao nuôi là một trong …

Xem thêm

Phao quan trắc tự động giám sát liên tục và truyền số liệu thời gian thực các thông số môi trường nước trong quá trình nạo vét, nhận chìm

Giám sát Độ đục/TSS Tích hợp hệ thống cảnh báo thời gian thực Giám sát liên tục thông số độ đục/TSS và truyền dữ liệu thời gian thực, gửi cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng cho chủ đầu tư. Tại sao phải giám sát độ đục/TSS (*)? Cung cấp …

Xem thêm