Reeco tại Hội thảo quốc tế “Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững”

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO sẽ triển lãm, giới thiệu các trang thiết bị đo – phân tích tảo, quan trắc độc chất môi trường bằng chỉ thị sinh học và các thiết bị khảo sát, nghiên cứu thủy học và hải dương học tại Hội thảo Quốc tế “Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững – Environmental Protection Toward Sustainable Development“.

Hân hạnh được đón tiếp Quý vị Đại biểu, Quý Khách hàng tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ – Khu 2 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, ngày 26/09/2014.

Kết nối với công ty Reeco tại đây:

  REECO TECH CO.,LTD

Email:        info@reecotech.com.vn

Hotline:      0938 696 131 (Phòng Kinh doanh) / 0901 880 386 (Phòng Dịch vụ Kỹ thuật)

Website:     https://reecotech.com.vn/

Youtube:     https://www.youtube.com/channel/UCIxBr71fn3OQ0TYagv-_Dyg

Facebook:  https://www.facebook.com/ReecoTech

Twitter:       https://twitter.com/Reecotech1

Linkedin:    https://www.linkedin.com/company/reecotech/posts/

Rate this post