Home / loan phan

loan phan

Phương án kỹ thuật và dự toán Trạm quan trắc Khí tượng, Thủy Hải văn tự động tại các bến cảng theo nghị định số 48/2020/NĐ-CP

1. CƠ SỞ – YÊU CẦU PHÁP LÝ Căn cứ Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; Căn …

Xem thêm

pQA – Máy khối phổ phân tích cầm tay

Chuyên dụng để phân tích khí hòa tan trong nước ngầm, nuôi cấy lên men, mẫu đất và các ứng dụng phân tích các khí hòa tan trong mẫu chất lỏng với khả năng phân tích ngay tại hiện trường. Thiết bị pQA của Hiden là một hệ thống khối …

Xem thêm