Zeolite

Zeolite là các tinh thể nhôm silicat vi xốp. Đây là loại vật liệu có rất nhiều ứng dụng bởi có tính năng trao đổi ion, rây phân tử và xúc tác. Việc khảo sát hấp phụ khí, hơi có vai trò then chốt đối với việc sử dụng loại vật liệu này vào các ứng dụng thực tiễn, đồng thời cũng là yêu cầu khảo sát cơ bản khi tổng hợp vật liệu zeolite mới.

                       Zeolite trắng

Các ứng dụng trong công nghiệp liên quan đến tính năng hấp phụ khí, hơi của zeolite gồm có tinh sạch khí hydro, heli, khí thiên nhiên, sản xuất oxy từ không khí bằng công nghệ hấp phụ áp suất chuyển đổi (PSA), và phân tách các khí hydrocarbon (như tách olefin ra khỏi parafin, tách n-parafin ra khỏi iso-parafin, tách parafin mạch vòng ra khỏi các hợp chất thơm). Các thiết bị nghiên cứu phân tách khí do REECO cung cấp, gồm PSA-1000 và PSA-300LC, tích hợp 03 công nghệ trong 01 hệ thống là: Hấp phụ áp suất chuyển đổi (Pressure Swing Adsorption, PSA), Hấp phụ chân không chuyển đổi (Vacuum Swing Adsorption, VSA) và Hấp phụ nhiệt chuyển đổi (Temperature Swing Adsorption, TSA) làm cho hệ thống thiết bị trở nên hết sức tiện dụng, đa năng trong các nghiên cứu vật liệu phân tách và tinh sạch khí, bao gồm các thí nghiệm phân tách, cô lập khí CO2.
Ngoài ra, zeolite cũng được sử dụng rộng rãi với vai trò là xúc tác dị thể. Trong đó, nghiên cứu về tính năng  hấp phụ là yêu cầu cơ bản và cần thiết đối với mỗi loại vật liệu xúc tác.
Các thiết bị phân tích hấp phụ của Hiden Isochema được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu vật liệu zeolite. Thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng IGA-001 để khảo sát đặc tính hấp phụ với các loại khí khác nhau. Model IGA-002 được sử dụng để khảo sát thêm hấp phụ từng loại hơi. Các model IGA-003IGA-100 và IGA-200 được sử dụng để nghiên cứu hấp phụ hỗn hợp khí, hơi. Thiết bị phân tích hấp phụ thể tích/áp suất IMI-PSI có áp suất khảo sát tối đa lên đến 200 bar đặc biệt thích hợp cho các nghiên cứu đặc tính và ứng dụng của zeolite. Model IMI-FLOW giúp người sử dụng tiến hành các thí nghiệm khảo sát vật liệu với chế độ dòng hỗn hợp khí, khả năng kết hợp với phân tích khối phổ làm cho hệ thống đa năng, tiện dụng.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *