Xúc tác (Catalysis)

Các thiết bị của hãng Hiden Isochema và Hiden Analytical thực hiện được rất nhiều phép đo xác định đặc tính của các vật liệu xúc tác dị thể, như: diện tích bề mặt, phân bố của các tâm hoạt động, hoạt tính xúc tác, các khảo sát bằng kỹ thuật chương trình nhiệt độ (TPO/TPR/TPD), diện tích bề mặt riêng, kích thước và phân bố lỗ xốp.

   Cảnh hoàng hôn tại một nhà máy lọc hóa dầu

Thiết bị phân tích hấp phụ/hấp thụ trọng lượng của hãng Hiden Isochema, IGA-003, cho phép thực hiện nhiều phép đo với dòng hỗn hợp lên đến 04 loại khí, áp suất khảo sát tối đa 20 bar, trên một dải nhiệt độ rộng. Việc kết hợp thiết bị với Máy khối phổ thu mẫu động học (DSMS) của hãng Hiden Analytical cho phép phân tích đồng thời khí thoát ra (EGA). Tính đa năng giúp dòng IGA Series thực hiện được nhiều phép đo in-situ, ví dụ: đo diện tích bề mặt và độ xốp có thể thực hiện ngay sau các khảo sát bằng kỹ thuật chương trình nhiệt độ (temperature-programmed study). Thêm vào đó, tính năng của thiết bị cũng cho phép hoạt hóa, xử lý lại mẫu bằng nhiệt và chân không tại chỗ.
Model IGA-200 với chức năng khảo sát tương tác của vật liệu với hỗn hợp khí và hơi. Trong khi đó, người dùng có thể đặt mua model IGA-002 để khảo sát tương tác của vật liệu với từng thành phần hơi hoặc khí riêng lẻ. Với cấu hình đáp ứng các phép đo ở áp suất cao, tích hợp với chức năng khử khí bằng chân không sâu, hệ thống IMI-FLOW cung cấp dải các phép đo khảo sát rộng hơn với nhiệt độ lên đến  500 °C.
Thiết bị CATLAB của Hiden Analytical cung cấp một dải rộng công cụ thí nghiệm hiệu quả cho các nhà khoa học nghiên cứu về xúc tác từ việc sàng lọc động lực nhanh (rapid dynamic screening) cho đến các khảo sát tự động, đầy đủ về bề mặt hoạt động hóa học và tối ưu hóa hoạt tính xúc tác. Thiết bị giúp khảo sát hấp phụ hóa học xung động (pulse chemisorption) và thực hiện các phép phân tích xúc tác bằng kỹ thật chương trình nhiệt độ, gồm: Temperature Programmed Desorption (TPD), Temperature Programmed Reduction (TPR), Temperature Programmed Oxidation (TPO), Temperature Programmed Reaction (TPRx). Hệ thống kết hợp gồm CATLAB và máy khối phổ QGA cho phép định lượng các tiểu phân hấp phụ/ giải hấp, thực hiện các phép phân tích vật lý như xác định diện tích bề mặt kim loại, phân bố xúc tác, độ acid/ bazơ bề mặt,…

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *