Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Vật Liệu Sinh Học (Biomaterials)

Vật Liệu Sinh Học (Biomaterials)

Vật liệu sinh học là vật liệu được định hướng sử dụng trong các hệ thống sinh học (biological systems). Việc nghiên cứu, khảo sát tương tác của các loại vật liệu này với nước và các khí hoạt động sinh học là một hướng then chốt trong ngành khoa học này.

Ảnh chụp X-ray đầu gối có dùng vật liệu sinh học trong trị bệnh.

Ví dụ, sự hấp thụ nước của các mô cấy (implants) polymer có thể ảnh hưởng đến tính năng cơ học, khả năng thoái biến cũng như độ ổn định kích thước của chúng. Điều này làm tổn hại đến cả chức năng và khả năng tương hợp sinh học. Tương tự, những nghiên cứu về ảnh hưởng của tương tác giữa nước với các vật liệu cấy bộ phân sinh học giả, bộ phận chỉnh hình có vai trò hết sức quan trọng.
Sự khử hydrat hoặc tái hydrat hóa của vật liệu kính tiếp xúc, gồm cả gel nước silicon (silicone hydrogel), là một ví dụ khác cho thấy vấn đề quan trọng liên hệ trực tiếp với đặc tính hấp phụ/ hấp thụ của vật liệu tương hợp sinh học, trong đó, các phép đo hấp phụ/ hấp thụ nước, khí là những phương pháp khảo sát hóa lý quan trọng.
Cả hai model IGAsorpIGA-002 của Hiden Isochema đều có thể sử dụng để nghiên cứu đặc tính hấp phụ/ hấp thụ nước của vật liệu tương hợp sinh học. Trong khí đó, model IGA-001 dùng để khảo sát tương tác của vật liệu với các tiểu phân khí hoạt động sinh học.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *