Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Vật Liệu Polyme (Polymers)

Vật Liệu Polyme (Polymers)

Biết về các thông số như tổng lượng khí hoặc hơi hấp phụ/ hấp thụ bởi vật liệu polymer, cùng với đặc tính chuyển vận là hết sức cần thiết trong ứng dụng, ví dụ như để tối ưu hóa độ chọn lọc và tốc độ thẩm thấu của các màng phân tách,…

                       Tấm nhựa polyme

  Thiết bị phân tích trọng lượng IGA-002 đo lượng hấp phụ/ hấp thụ khí và hơi ở khoảng rộng áp suất khảo sát. Model IGA-003 đo đồng thời hệ số hòa tan và hệ số khuyếch tán của các tiểu phân ở các điều kiện vận hành khác nhau, và xác định đường hấp phụ đẳng nhiệt, sự phụ thuộc vào nồng độ của độ khuyếch tán và độ linh động (ví dụ, ước định các vị trí bẫy). Sự phụ thuộc nhiệt độ được khảo sát qua các thông số cân bằng nhiệt động và năng lượng hoạt hóa.
  Model IGAsorp-CT đặc biệt thích hợp để kiểm tra tác động của khí hậu, đo đạc lượng hơi ẩm hấp thu và khuyếch tán trong các chi tiết điện tử theo tiêu chuẩn IEC 60749 và IPC/JEDEC J-STD-020C. Thiết bị này cũng dùng để xác định tốc độ truyền hơi ẩm (Moisture Vapor Transmission Rates, MVTRs), ví dụ, qua các lớp màng đóng gói.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *