Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Vật Liệu Khung Hữu Cơ – Kim Loại (Metal-organic frameworks, MOFs)

Vật Liệu Khung Hữu Cơ – Kim Loại (Metal-organic frameworks, MOFs)

MOFs là vật liệu tinh thể rắn hữu cơ – vô cơ, có cấu trúc gồm các ion hoặc cluster kim loại liên kết với nhau bởi các cầu nối hữu cơ. Ứng dụng của vật liệu này trong hấp phụ khí/ hơi được nghiên cứu rộng rãi trong những năm gần đây do có độ xố cực lớn và khả năng điều chỉnh cấu trúc.

         Cấu trúc của MOF-5 hay IRMOF-1

  Việc xác định đặc tính hấp phụ khí của MOFs là các phép đo quan trọng trong định hướng nghiên cứu ứng dụng, cũng như nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới.
  Thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng IGA-001 hiện được cộng đồng các nhà khoa học sử dụng rộng rãi để khảo sát đặc tính hấp phụ các loại khí khác nhau của MOFs. Model IGA-002 được sử dụng để khảo sát thêm hấp phụ từng loại hơi. Các model IGA-003, IGA-100IGA-200 được sử dụng để nghiên cứu hấp phụ hỗn hợp khí, hơi. Thiết bị phân tích hấp phụ thể tích/áp suất IMI-PSI có áp suất khảo sát tối đa lên đến 200 bar đặc biệt thích hợp cho các nghiên cứu đặc tính và ứng dụng của MOFs. Model IMI-FLOW giúp người sử dụng tiến hành các thí nghiệm khảo sát vật liệu với chế độ dòng hỗn hợp khí, khả năng kết hợp với phân tích khối phổ làm cho hệ thống đa năng, tiện dụng.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *