Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Vật Liệu Carbon (Carbons)

Vật Liệu Carbon (Carbons)

Vật liệu carbon cấu trúc xốp có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Khả năng hấp phụ chọn lọc của carbon hoạt tính và các loại carbon rây phân tử (CMS) được ứng dụng trong nhiều quá trình lọc và phân tách, bao gồm: tinh sạch khí, tách khí, loại bỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại (VOC), tái chế dung môi, và xử lý nước.

           Mô hình 3D của phiến grapheme

Ngày nay, các loại vật liệu carbon cấu trúc xốp như: than hoạt tính, carbon rây phân tử, carbon nanotube ứng dụng trong lưu trữ năng lượng nhận được rất nhiều sự quan tâm nghiên cứu.
Các sản phẩm của Hiden Isochema hiện được các tổ chức nghiên cứu, giáo dục và công nghiệp sử dụng rộng rãi để xác định cấu trúc lỗ xốp và đặc tính hấp phụ của vật liệu carbon. Hầu hết các sản phẩm do chúng tôi cung cấp đều có thể được sử dụng để xác định tính chất của loại vật liệu này. Trong đó, hai model là IGA-003 IGA-200 đặc biệt hữu hiệu trong các phép đo hấp phụ/ hấp thụ khí và hơi của vật liệu từ hỗn hợp khí.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *