Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Hydrua Kim Loại (Metal Hydrides)

Hydrua Kim Loại (Metal Hydrides)

Hầu hết các kim loại có thể tạo Hydrua dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất hydro nhất định, một vài trong số đó có ứng dụng rộng rãi trên thực tế như trong công nghệ sản xuất pin, lưu trữ năng lượng nhiệt và hydro, bơm nhiệt và các hệ thống làm mát,…

Trong các nghiên cứu định hướng ứng dụng cũng như nghiên cứu cơ bản, việc khảo sát đặc tính hấp phụ và giải hấp H2 của vật liệu hydrua tạo thành là hết sức cần thiết.
REECO cung cấp nhiều chọn lựa cho hướng nghiên cứu vật liệu hydrua kim loại. Thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng IGA-001 ban đầu được hãng Hiden Isochema phát triển để khảo sát riêng tính năng hấp phụ H2 của Pd và các vật liệu hydrua, và đến nay vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới cho mục đích này. Thiết bị IMI-HTP chuyên dùng để khảo sát, đo đạc tính năng của vật liệu lưu trữ H2, có cấu hình lý tưởng cho nghiện cứu hidrua kim loại và có thể đo hấp phụ đẳng nhiệt với áp suất lên đến 200 bar, trong khi đó, model IMI-FLOW được dùng để thực hiện các phép đo giải hấp theo chương trình nhiệt độ (TPD).

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *