Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Hấp Phụ Nước, Hơi Ẩm (Moisture & Water Sorption)

Hấp Phụ Nước, Hơi Ẩm (Moisture & Water Sorption)

Tương tác của hơi nước với vật liệu có vai trò quan trong trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghiệp. Hầu hết các vật liệu đều tiếp xúc với hơi ẩm trong không khí, và do vậy việc kiểm tra, nghiên cứu hấp phụ hơi ẩm là cần thiết.


Hàng tiêu dùng và dược phẩm thường cần phải bảo vệ khỏi sự xâm nhập của hơi ẩm. Do đó, phép đo đạc chuyển vận của hơi nước qua vật liệu bao bọc, đóng gói cần phải được thực hiện.
Đặc tính của vật liệu cũng thay đổi theo hai thông số là ẩm độ và nhiệt độ. Trong một số trường hợp, việc hấp phụ nước giúp xác định bản chất, kiểm soát chất lượng của mẫu đo. Vì thế, nghiên cứu về hấp phụ nước, xác định hấp phụ hơi nước đẳng nhiệt nhận được sự quan tâm đặc biệt trong các lĩnh vực như: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, điện tử, và nhiều ngành khác.
REECO cung cấp nhiều thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng của hãng Hiden Isochema để đo hấp phụ hơi nước. Dòng IGAsorp series dùng phân tích hấp phụ hơi động lực ở các nhiệt độ khác nhau, các model IGA-002IGA-100 phân tích hấp phụ với hơi ẩm có thành phần nhất định. Các model  IGA-003IGA-100 được tích hợp modun tạo độ ẩm, trong đó hơi ẩm được đưa vào hệ khảo sát bằng dòng khí mang.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *