Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Hấp Phụ Hơi Chất Hữu Cơ (Organic Vapor Sorption)

Hấp Phụ Hơi Chất Hữu Cơ (Organic Vapor Sorption)

Nghiên cứu, khảo sát hấp phụ hơi các hợp chất hữu cơ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và trong các lĩnh vực như phân tách, xúc tác, công nghiệp hóa chất & lọc hóa dầu. Hấp phụ hơi hữu cơ cũng được sử dụng như công cụ khảo sát pha rắn, phát hiện pha vô định hình và nghiên cứu sự tạo solvat trong công nghiệp dược phẩm,…

Các thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng IGAIGAsorp do REECO cung cấp được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu, khảo sát hấp phụ hơi các hợp chất hữu cơ trên thế giới. Model IGA-002IGA-100 được dùng để xác định cân bằng và động học hấp phụ hơi của từng loại hợp chất hữu cơ, model IGAsorp có thể dùng để hấp phụ hơi hữu cơ ở chế độ động lực hay dòng. Trong khi đó, các model IGA-003IGA-100 được trang bị module tạo hơi dùng để đo đạc hấp phụ hơi chất hữu cơ trong dòng khí mang. Model IGA-200 được thiết kế đặc biệt để phân tích hấp phụ hỗn hợp hơi và khí.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *