Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Dược Phẩm (Pharmaceuticals)

Dược Phẩm (Pharmaceuticals)

Hấp phụ hơi ẩm và hơi chất hữu cơ có thể ảnh hưởng nhiều đến các chất dạng rắn. Chúng có thể tạo ra pha hydrat hoặc gây chuyển tiếp pha vô định hình – tinh thể. Những pha là sẽ ảnh hưởng đến đặc tính cơ học, gây tương tác hóa học và làm sai lệch những tính toán về lượng, liều và độ tinh khiết của dược phẩm.

                          Dược phẩm

Thiết bị IGAsorp dùng kỹ thuật phân tích hấp phụ hơi trọng lượng (GVS, Gravimetric Vapor Sorption) hay còn được biết đến là kỹ thuật hấp phụ hơi động lực (Dynamic Vapor Sorption) hoặc hấp phụ hơi ẩm động lực (Dynamic Moisture Sorption). Thiết bị được thiết kế để đo đường hấp phụ đẳng nhiệt, nghiên cứu pha hydrat và sự chảy rữa (deliquescence) của dược phẩm, phát hiện và định lượng pha vô định hình, đo đạc các thông số động học như tốc độ khuyếch tán và tốc độ truyền hơi ẩm (Moisture Vapor Transmission Rates, MVTRs).
Các thiết bị do REECO cung cấp được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới.
– Thiết bị được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001;
– Phầm mềm điều khiển, phân tích tuân theo yêu cầu 21 CFR part 11 của FDA;
– Chế độ phân giải cao với các bước khảo sát hydrat độ ẩm < 1% RH;
Kỹ thuật IGA rút ngắn thời gian phân tích mà không ảnh hưởng đến độ chính xác.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *