Home / Ứng dụng nghiên cứu điển hình / Đo Diện Tích Bề Mặt Và Kích Thước Lỗ Xốp (Surface Area & Pore Size)

Đo Diện Tích Bề Mặt Và Kích Thước Lỗ Xốp (Surface Area & Pore Size)

Hấp phụ khí là phương pháp thông dụng để đo diện tích bề mặt và và phân bố kích thước lỗ xốp của vật liệu. Hai đặc tính vật lý quan trọng này ảnh hưởng lớn đến tính năng hoạt động của vật liệu.

            Bề mặt xù xì của một vật liệu

Diện tích bề mặt của vật liệu thường được xác định bằng phân tích BET đường hấp phụ đẳng nhiệt khí N2 ở -196°C, nhưng đôi khi có thể sử dụng các đầu đo với khí hấp phụ khác. Kích thước lỗ xốp trong khoảng meso đến microporous (đường kính trong khoảng 0-500 Å) được xác định bằng phân tích BJH hoặc DA đường hấp phụ đẳng nhiệt khí N2 ở -196°C hoặc đường hấp phụ đẳng nhiệt khí CO2 ở -10°C nhằm nâng cao độ phân giải trong khoảng micropore. Thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng IGA-001 ngoài xác định các thông số diện tích bề mặt và kích thước lỗ xốp theo mô hình lý thuyết, còn có thể đo trực tiếp kích thước lỗ xốp bằng “probe size” (không cần tính toán dựa trên mô hình lý thuyết). Thiết bị có độ chính xác và độ lặp lại cao, áp suất khảo sát lên tới 20 bar, với phần mềm điều khiển và phân tích dễ sử dụng. Những lợi điểm quan trọng của hệ thống thiết bị này là có giai đoạn định lượng khử khí mẫu đo, đo phân giải cao và khả năng nâng cấp phần cứng dễ dàng nhằm phục vụ thêm các nghiên cứu hấp phụ khác.
Thêm nữa, các hệ thống phân tích hấp phụ thể tích IMI Series (volumetric/manometric gas sorption analysers) của Hiden Isochema đo hấp phụ đẳng nhiệt có độ chính xác cao với áp suất tối đa tới 200 bar, nhiệt độ thấp nhất -196°C. Cấu hình mạnh này cho phép đo quá trình hấp phụ đẳng nhiệt tại P/P0 = 1.0 với các áp suất bão hòa cao hơn. Đặc biệt, model IMI-PSI cho phép phân tích BET và DA tại 77 K với bình phản ứng nhúng trong N2 lỏng.

Check Also

Dissolved Species Analysis

Hiden’s Membrane Inlet Dissolved Species Analyzer (HPR-40 DSA) is used for dissolved species analysis; analysis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *